موجودات زنده
-    دست و پای او شبیه انسانها و دارای انگشت است.2-    در بسیاری از مواقع بر روی دو پای خود می ایستد و به بیرون نگاه می كند.3-    خواب سنگینی دارند و بصورت های گوناگون و بر روی هم و لابلای هم می خوابند.4-    ممكن است در هنگام خواب آنرا به آرامی از محل خود بلند كنید و بیدار نشود.5-    در دهان خود دو لپ بزرگ دارد. ابتدا غذا را با ولع در داخل آنها جای می دهد. سپس آنرا به انباری خود برده و با فشار دستان خود، غذا را از لپ های خود خارج می كند. آنگاه در گوشه ای نشسته و مقداری از آن را با دو دست خود گرفته و ریزریز جویده و می خورد.6-    تمایل به كندن تونل دارد و لذا در بسیاری از مواقع خرده چوبهای نجاری موجود در كف آكواریم را میجورد.7-    تخمه آفتابگردان (بصورت خام) را خیلی دوست دارد. آنرا با دو دست خود میگیرد و به كمك دندان پوست آن را گرفته و مغز آنرا ریزریز جویده و می خورد.8-    برای تمیز كردن خود، با دندان پوست خود را می جورد. بدین منظور برای بعضی از نواحی بدن كه دسترسی آسانی ندارند ابتدا پای خود را در دهان برده و پس از مرطوب كردن با آب دهان، بسرعت به محل مورد نظر می مالد. در گاهی موارد نیز بر روی پاهای خود می نشیند و خود را تمیز میكند.9-    برای سائیدن دندان خود چیزهایی مانند تكه های كارتن یا كاغذ یا چوب نرم را كه در آكواریم آن قرار میگیرد می جود.10- همستر از ابتدای شب فعال و بازیگوش شده و مرتب بر روی اسباب بازی های خود از قبیل چرخ و فلك، سطح شیبدار، اتاقك فوقانی و . . . حركت می كند.11- پس از بیدار شدن از خواب خمیازه های بلندی دارد. در این حالت دهان خود را تا حد ممكن (در حدود 150 درجه) باز میكند و بدن خود را بطور كامل می كشد.12- برای توالت كردن به گوشه ای خاص از آكواریم خود رفته و پای خود را كمی بالا گرفته و ادرار میكند.13- برای خانه سازی، دستمال كاغذی یا كاغذ را در دهان خود مرطوب میكند و بصورت یك گودی مناسب برای خود خانه می سازد.14- هنگام ترسیدن بر اثر دعوا یا از بیرون، ابتدا جست و خیز شدیدی كرده و سپس همگی با هم بطور ناگهانی روی دو پای خود یا بصورت خوابیده ساكن می شوند.15- جفتگیری همستر در مدت زمانی نسبتاٌ طولانی (گاهی موارد تا چندین ساعت) بطول می انجامد. در این حالت ماده كاملاٌ ساكن و بی حركت و خمار یا با چشمان بسته در جلو نر قرار گرفته و دمب خود را كاملاٌ سفت و بالا میگیرد. حیوان نر با لیس زدن به ترشحات ماده و نرگی خودش، عمل جفتگیری را مرتب تكرار میكند. در این بین گاهی موارد پوست گردن یا گوش ماده را نیز گاز میگیرد.16- چند روز قبل از زایمان، پهلوی ماده دارای برآمدگی كاملاٌ واضحی میگردد. در این شرایط لازم است ماده مستقل گردد تا خانه سازی را شروع كند و غذای كافی را در انباری خود ذخیره نماید.17- زایمان ممكن است تا نیم ساعت بطول انجامد. معمولا هر نوزادی كه بدنیا می آید با یك جیغ (توسط نوزاد) همراه است. مادر بند ناف را بریده و پس از مقداری تمیز كاری، استراحتی كوتاه دارد و به او شیر میدهد. سپس نوزاد بعدی را بدنیا می آورد. ممكن است تا 12 نوزاد بدنیا بیایند.18- چشم و گوش بچه ها در ابتدای تولد بسته است و هیچ پشمی بر روی بدن آنها وجود ندارد. پس از گذشت 1 هفته، پشم روی بدن بمرور ظاهر می شود و شما می توانید رنگ بچه ها را تا حدی تشخیص دهید. بمرورچشم ها و گوش ها به آرامی باز میشوند و بچه ها بزرگ می شوند و از سن 2 هفتگی شوخی و كشتی با یكدیگر را آغاز میكنند.19- بچه ها برای شیر خوردن به دو ردیف سینه های مادر كه بیش از 14 عدد است می چسبند بطوری كه هنگام جابجایی مادر ممكن است بچه ها از سینه او جدا نشوند. 20- پس از حدود 1 هفته، بچه هائی كه تازه راه رفتن را آموخته اند مرتب از خانه دور میشوند و مادر آنها را با دهان خود بلند كرده و به خانه باز میگرداند.