كوسه ها بیش از 400 میلیون سال است كه در آب های اقیانوس ها و دریاهای كره زمین فرمانروایی می كنند. اغلب گونه های كوسه ماشین های شكار هستند و در راس چرخه غذایی دریا های زمین قرار دارند. علی رغم تصور غلط و شایعات رایج حمله كوسه ها به انسان بسیار نادر است. شاید تعداد حملات كوسه ها در اقصی نقاط جهان بیشتر از 20 تا 30 مورد در سال نباشد. این روزها نسل انواع كوسه ها به دلیل شكار بی رویه در خطر انقراض قرار گرفته است. برای نجات نسل كوسه ها باید نگرش انسان نسبت به این جانور باشكوه دریایی تغییر كند و در عین حال افراد شكم پرست كمتر به فكر خوردن باله كوسه باشند. نگاهی كوتاه به دنیای كوسه ها. 27 اردیبهشت 88 . گزارش : بهرام افتخاری.

با اینكه كوسه غول پیكر سفید می تواند با سرعت 50 كیلومتر در ساعت شنا كند اما گاهی اوقات برای شكار طعمه ناگزیر است مانند این تصویر با تمام قدرت با چثه چند تنی اش از سطح آب بیرون بپرد.


رویارویی یك غواص و یك كوسه سفید در آب های استرالیا. برای عكس گرفتن از این خانور غول پیكر غواصان در داخل قفسی فلزی به زیر آب می روند.


كوسه های گونه داگسیت اندكی بیش از دو متر طول داشته و در گروه های چند ده تایی زندگی می كنند. این گونه كوسه به ویژه در پیرامون صخره های مرجانی اقیانوس هند و اقیانوس آرام زندگی كرده و شب ها فعال است.


تصویر آرواره های گشوده یك كوسه سفید. كوسه ها دارای چند صد دندان تیغ مانند در ردیف های موازی بوده و هر دندانی كه بیافتد یك دندان تازه به جای آن در می آید.


این كوسه صخره های مرجانی جزایر باهاماس توجه اش به پالم غواص جلب شده است. غواص در رویارویی با یك كوسه نبید دستپاچه شده و به سطح آب شنا كند بلكه باید بی حركت بماند تا كنجكاوی كوسه كه قصد دانستن بیشتری را دارد از بین برود.

این روزها برای مشاهده كوسه هایی از قبیل كوسه های صخره های مرجانی غواصان به آنها غذا می دهند. این كار موجب می شود تا كوسه ها به این شیوه عادت كرده و غریزه طبیعی خود را از دست بدهند.تصویر یك كوسه چكشی در میان یك گله ماهی كرئول.كوسه های نوك باله سیاه معمولا در اب های كم عمق به سر می برند. اینگونه كوسه رفتاری تهاجمی ندارد و بسیار محتاط است.تصویر یك كوسه گاو با آرواره های گشوده. علی رغم ترسناك بودن دندانهای كوسه گاو این گونه كوسه رفتاری مسالمت آمیز داشته و برای انسان خطرناك نیست.یك كوسه سفید طعمه ای شكار كرده است. كوسه ها به غیر بالن های اوركا و انسان دشمن دیگری ندارند. كوسه معمولا مردارخوار است و نقش مهمی را در چرخه توازن اكوسیستم دریا ها ایفا كرده و با شكار جانوران بیمار توازن جمعیتی را در دریا ها حفظ می كنند.